Aksjeemisjon

Generalforsamlingen i Neverdal EnSpire AS har besluttet å gjennomføre en aksjeemisjon der eksisterende og nye aksjonærer får muligheten til å kjøpe aksjer i selskapet.

Det er kun privatpersoner som kan kjøpe aksjer, og det er satt et maks antall på 20 aksjer per person. Pris per aksje er kr 2.000,-

Tegningsfristen er satt til 28. februar 2018.

For mer informasjon om kjøp av aksjer, se prospekt som kan lastes ned her: Link til prospekt aksjeemisjon 2018

Tegningsblankett kan lastes ned ved å klikke på bildet under. Signert skjema returneres per epost til post@enspire.no eller per post til:

Neverdal Enspire skole AS
Nyveien 20A
8149 Neverdal