Inntak av elever for 2019-20

Vi har per 1. desember 2018 52 elever hos oss.

Søknadsfristen for inntak av elever for skoleåret 2019-20 er 15. januar 2019.

For å søke om skoleplass må følgende søknadsskjema fylles ut og returneres til skolen:

Søknadsskjema skoleplass

Skulle du være sent ut og ønsker å søke om skoleplass etter at fristen er gått ut, eller har spørsmål, kan du ta kontakt med daglig leder Kjersti Gjøviken på tlf. 45660426 eller e-post kjersti.gjoviken@enspire.no

Vi presiserer at elever som allerede er elever ved Neverdal EnSpire skole automatisk beholder sin plass ved neste skoleår, og trenger således ikke å søke på nytt.

SFO tilbud

Vi tilbyr SFO for alle elever på 1.-4. trinn.

Søknadsfristen er 1. mars 2019.

Se infobrev med skjema for søknad om SFO plass på linken under: 

Søknad om plass ved SFO


Inntaksreglement

Her kan inntaktsreglement for Neverdal EnSpire skole lastes ned.

Link til inntaksreglement.