Om oss

Neverdal EnSpire skole AS er Norges første godkjente friskole med entreprenørskap som profil.Firmaet ble stiftet mars 2015, og eies av 74 aksjonærer fra Meløy området.

Vi har godkjenning for 112 elever, men vil de første årene ta inn maks 70 elever på 1.- 7. trinn. Skoleåret 2018/19 har skolen 53 elever og 10 ansatte. Skolen har rett på statsstøtte og driver etter egen godkjent læreplan. Vi ønsker å være en skole for alle og tar ikke foreldrebetaling. 

Vår visjon

 Å hjelpe elevene til å utvikle sitt potensiale, identitet og kompetanse gjennom opplevelse av mestring og tilhørighet.

Entreprenørskap

Undervisningen på Neverdal EnSpire skole skal være mer praktisk rettet enn i den offentlige skolen, og det skal være tid til å gå mer i dybden på hvert enkelt tema. Et sentralt mål er at eleven skal være en aktør i sin egen læring, fremfor å bare være en mottaker. Det vil si at eleven skal lære gjennom å prøve å feile, tenke selv, utforske, søke kunnskap selv, og tørre å feile. Det er ikke et mål i seg selv at eleven skal kunne repetere ordrett det som står i læreboka, men heller tilegne seg kunnskap gjennom arbeid med reelle problemstillinger, i tett samarbeid med andre elever og ressurser. På denne måten skapes det vi kaller «livslang læring», der personlige egenskaper som kreativitet, selvtillit, risikovilje, initiativ og samarbeidsevne utvikles samtidig som kunnskap tilegnes. At ungene i tillegg synes det er gøy med slikt skolearbeid er en viktig bonus å ta med seg!

 www.pedent.no kan du lese mer om pedagogisk entreprenørskap. Dette er en nettside utarbeidet av Utdanningsdirektoratet for å få mer satsing på entreprenørskap i norske skoler. Myndighetene mener at entreprenørskap er veien å gå for fremtidens skole, og det er vi i Neverdal EnSpire skole veldig enige i.

 

Læreplan

Neverdal EnSpire skole har utarbeidet en egen læreplan for EnSpire skolene, sammen med noen av landets fremste fagpersoner innen entreprenørskap. Denne læreplanen er godkjent av Utdanningsdirektoratet som en generell læreplan som også andre skoler kan få godkjenning for å bruke hvis man ønsker å starte opp en EnSpire skole. Pr dags dato er det 2 skoler som har fått godkjenning fra Utdanningsdirektoratet til å starte friskole basert på EnSpire læreplanen, og ytterligere 3 skoler har søknad inne. Dersom du har interesse av å starte opp en EnSpire skole så ta kontakt.

EnSpire læreplanen består av 2 deler; en generell del og en fagspesifikk del som inneholder detaljerte læreplaner for hvert fag. Ved å klikke på bildet under kan du laste ned den generelle delen av læreplanen. Vi gjør oppmerksom på at dokumentet er rettighetsbeskyttet, og at det ikke er tillatt å kopiere / distribuere læreplanen uten tillatelse fra Neverdal EnSpire skole AS.

   

Styre

Styret ved Neverdal EnSpire skole AS består følgende personer:

  • Elisabeth Nygård, styreleder
  • Einar Sandaa, nestleder
  • Pål Einar Olsen, styremedlem
  • Britha Helen Solbakken, styremedlem
  • Leif-Erik Limstrand, styremedlem
  • Laila Freding, styremedlem

Skolerute

Her finnes skolerute for 2018-19: Link til skolerute

Her finnes skolerute for 2019-20: Link til skolerute