Ledige stillinger

Neverdal EnSpire skole AS er Norges første godkjente friskole med entreprenørskap som profil.  Vi har godkjenning for 112 elever, men vil de første årene ta inn maks 70 elever på 1.- 7. trinn. Skoleåret 2018/19 har skole 53 elever og 10 ansatte. Skolen har rett på statsstøtte og driver etter egen godkjent læreplan. Vi ønsker å være en skole for alle og tar ikke foreldrebetaling.  Neverdal ligger 12 mil sør for Bodø i industri- og kraftkommunen Meløy. Kommunen har en unik mulighet for friluftsliv, idrett og kulturaktiviteter hele året. Neverdal er i ei trygg og aktiv bygd, som ligger mellom industristedet Glomfjord og kommunesenteret Ørnes.

Synes du motivasjon, lærelyst, kreativitet og nysgjerrighet er viktig? Vil du få fram det beste i elevene? Verdsetter du et helthetlig læringssyn og samarbeid med lokalmiljøet? Har du lyst til å være med å starte Norges første friskole med entreprenørskap som profil? Det betyr at elevenes kreativitet og naturlige forskertrang skal komme til uttrykk i alle fag.

Vil du være assistent i Neverdal EnSpire skole/SFO?

Vi har for tiden ingen ledige stillinger som assistent.


Vil du være lærer i Neverdal EnSpire skole?

Mer info om lærerstillingene finner du her.


Søknadsskjema kan lastes ned her (word).

Søknad sendes til post@enspire.no eller Neverdal EnSpire skole AS, Åsenveien 24, 8149 Neverdal.